Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες εκδηλώνονται με μία σειρά από δυσκολίες και χαρακτηριστικά που δεν είναι, όμως, κοινά σε όλον τον πληθυσμό της κατηγορίας. Δεδομένου αυτού, δύο μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ενδεχομένως να μην παρουσιάσουν κοινά χαρακτηριστικά.
Για το λόγο αυτό, ο τρόπος παρέμβασης προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Ως χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών έχουν καταγραφεί τα εξής:

 • Δυσκολίες αντίληψης
 • Κινητικές διαταραχές
 • Διαταραχές προσοχής
 • Διαταραχές μνήμης
 • Προβλήματα κοινωνικοσυναισθηματικής φύσης
 • Προβλήματα κινήτρων
 • Διαταραχές στις μεταγνωστικές στρατηγικές

 

 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναφέρονται σε δυσκολίες που αφορούν την παραγωγή και κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου.
Εντάσσονται τα παιδιά που δυσκολεύονται και φαίνεται να μην διαθέτουν τις απαραίτητες εκείνες ικανότητες με τις οποίες να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στις σχολικές απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρονται στην:

 • Ανάγνωση
 • Αναγνωστική κατανόηση
 • Οπτική/Ακουστική αντίληψη
 • Γραφή
 • Ορθογραφία
 • Γραπτή έκφραση
 • Εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και επίλυση προβλημάτων

 

Το πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης είναι ένα δομημένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα σύμφωνα με τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες των παιδιών.
Βοηθάει τα παιδιά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες τους.
Συχνά, η μη έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών, έχουν αντίκτυπο και στην ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Όπως, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη αυτοπεποίθηση, προβλήματα συμπεριφοράς και απομόνωση.

 

Η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε παιδιά με:

 • Δυσλεξία:
  είναι μια βιολογικής φύσεως δυσκολία, ανεξάρτητης της νοητικής ικανότητας, που σχετίζεται με την επεξεργασία του γραπτού και προφορικού λόγου. Όπως, συλλαβική ανάγνωση, ορθογραφικά λάθη, αντιστροφές και παραλείψεις γραμμάτων.
 • Δυσορθρογραφία:
  δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αυτόματα τους κανόνες ορθογραφικής γραφής που μπορεί να γνωρίζουν.
 • Δυσαριθμησία:
  αφορά δυσκολίες κατανόησης της μαθηματικής σκέψης. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολία στην κατανόηση των μεγεθών ή ποσοτήτων, στην εκτέλεση πράξεων, απομνημόνευσης της προπαίδειας, επίλυσης ενός προβλήματος και στην αξία των αριθμών στην αρίθμηση.
 • Δυσγραφία:
  αφορά τον κακό γραφικό χαρακτήρα. Όπως: ανορθόγραφες λέξεις, ημιτελή γράμματα, ανάμειξη κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων μέσα σε μια λέξη ή πρόταση, μειωμένη ταχύτητα γραφής, αργοπορία κατά την αντιγραφή.
 • Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση και παραγωγή γραπτού λόγου.
Επιστροφή
Viber
Email
Messenger

Μετάβαση στο περιεχόμενο