Ειδική Αγωγή

Η Ειδική Αγωγή έχει ως στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων, τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και τη συναισθηματική ανάπτυξη.
Η παρέμβαση είναι εξατομικευμένη με βάση τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε παιδιού.
Εφαρμόζονται εναλλακτικές και ειδικές μέθοδοι διδασκαλίας (π.χ ABA, TEACH, Pecs).

 

Τα προγράμματα που παρέχονται είναι:

 • Ειδικής μάθησης όπου ο στόχος είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού.
 • Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα όπου ο στόχος είναι η οριοθέτηση, η αύξηση του χρόνου συγκέντρωσης, η συναισθηματική ανάπτυξη, η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων.

 

Τα θεραπευτικά προγράμματα της Ειδικής Αγωγής παρέχονται σε παιδιά με δυσκολία:

 • Συγκέντρωση και ολοκλήρωσης μιας εργασίας.
 • Οριοθέτησης Συμπεριφοράς.
 • Διαχείρισης Συναισθημάτων.
 • Κατανόησης και εκτέλεσης εντολών.
 • Λειτουργικής χρήσης-ομαδοποίησης και κατηγοριοποίησης των αντικειμένων.
 • Κατανόησης μιας ιστορίας.
 • Οπτικής και ακουστικής μνήμης.

Στο πρόγραμμα ειδικής αγωγής εντάσσονται τα παιδιά με:

 • Ψυχοκοινωνική ή ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ.)
 • Περιορισμένες νοητικές δυνατότητες ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη/ Νοητική υστέρηση
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Asperger)
Επιστροφή
Viber
Email
Messenger

Μετάβαση στο περιεχόμενο